Disclaimer website Bruggendatabase.nl Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Bruggendatabase.nl niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Bruggendatabase.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken. Bruggendatabase.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de eventueel door derden aangeboden informatie op de website van Bruggendatabase.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Bruggendatabase.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website van Bruggendatabase.nl. Bruggendatabase.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Bruggendatabase.nl. De informatie op deze webpagina's kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Bruggendatabase.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige andere webpagina die naar de website van Bruggendatabase.nl verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Bruggendatabase.nl verwijst. De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden zijn gepubliceerd kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden. Onder Bruggendatabase.nl verstaan: www.bruggendatabase.nl, Westenberg Holding B.V., Ingenieursbureau Westenberg B.V., IT Firm B.V., iASSET B.V.

Bruggendatabase.nl beoogt van alle kunstwerken (vakterm voor bruggen, viaducten, tunnels, sluizen, gemalen enz.) in Nederland de gegevens te verzamelen en gratis aan te bieden aan eenieder die daar belangstelling voor heeft. Dus of je nu student bent, via je werk informatie over kunstwerken nodig hebt of gewoon een “bruggenfanaat”, bruggendatabase.nl voorziet je van de nodige informatie. Omdat we nogal wat kunstwerken in Nederland hebben is het bijhouden van al die informatie een enorme opgave. Een opgave die wij nooit alleen kunnen invullen. Daarom vragen wij iedereen die meer informatie over een kunstwerk heeft dat bij ons te melden. Dat kan een foto zijn, interessante verhalen, geschiedenis enzovoorts. Veel plezier met bruggendatabase.nl.

De partners van bruggendatabase.nl zijn:

Show

Wachtwoord vergeten?

Show

Wachtwoord vergeten? Vul uw e-mailadres. Je zal een link naar een nieuw wachtwoord ontvangen.

Foutmelding hier!

Terug naar login

Dicht
plus